Thursday, November 13, 2008

OM S:TA BIRGITTA AV VADSTENA (OCH TVÅ HELGON TILL)

I det senaste Nr. av Julia fann jag en artikel om den hel. Birgitta av Vadstena. Tyvärr var den usel. Den lade fram något påhittat eller oviktigt här, tog bort något sannt och viktigt där, kallade saker med fel namn och lyckades därigenom förvränga innebbörden av hennes liv, förvränga vad hon stod och än i himmelen står för.
1. Den heliga Birgitta var och är kristen. Till något asadyrkande, olympiskt eller hinduiskt hednatempel med GUDABILDER har hon aldrig varit. Första ledet i ordet gudabilder är "guda", en gammal genitiv pluraalis, som betyder "gudars". Eftersom kristna ej tro på flera GUDAR, som ju äro avgudar, ha vi inga GUDABILDER. Däremot ha vi BILDER AV GUD - som ju kan avbildas sedan han blivit människa - OCH AV HELGONEN. Båda typerna av bilder kunna kallas heliga bilder eller ikoner. Och några av dem avbilda Gud med ett helgon. De flesta bilder av Guds Moder, den saliga alltid rena Jungfru Maria, avbilda henne ju med sin Son, med Jesus Kristus, vår Herre och Gud.
2. Den heliga Birgitta var ingen feminist. Jag vet inte om hon någon gång i fyra- eller femårsåldern drömt om att bli präst, men när man I SÅ FALL sade åt henne att kvinnor ej få eller kunna bli präster, accepterade hon det säkert utan protest. Hon höll sig alltid till Kyrkans lära, hennes Uppenbarelser överensstämde alltid med den - annars hade de ju varit av djävulen, men nu voro de av Gud och blevo erkända som sådana av Kyrkan. Till Kyrkans lära hörde och hör, att kvinnor ej kunna bli präster. Den så kallade "Svenska Kyrkan" som "prästviger" kvinnor existerade inte på den heliga Birgittas tid.
3. Likaså hyste hon kärlek ej blott till Gud utan också till sin nästa. Till det hör, att en kvinna som väl en gång gift sig lyder sin man i tillåtna ting. För övrigt var hon bara 13 år när hon gifte sig, men av hänsyn till hennes blyghet väntade Ulf Gudmarsson ett år innan äktenskapet fullbordades. Och hon födde honom åtta barn. Och hon var icke lat ifråga om kvinnogöromål och hennes regel tillåter icke nunnorna att vara det heller.
4. Hon lämnade icke sin man för att grunda ett kloster, utan han dog. När hon kom till Rom var hon alltså änka. Hade hon övergivit sin man utan hans samtycke, så skulle hon aldrig ha fått tillstånd ens att själv gå i kloster, mycket mindre då grunda ett. Men hon saknade honom inte. I en vision såg hon honom i Helvetet och hon underordnade sig Guds vilja ifråga därom. Därefter var det bara hennes himmelske brudgum, Vår Herre Jesus Kristus, som hon skulle älska aav hela hjärtat. Sin son Karl ville hon dock frrälsa från att bli fördömd, och hon lyckades.
På 1970-talet var det S:t Frans av Assisi (Frans=Franciskus), som man svamlade en massa om därför att man, som icke-katoliker, beundrade honom mycket mer än man var ense med vad han verkligen sade. Han är inget helgon för djurrätts- eller Greenpeace-aktivister och S:ta Birgitta är inget helgon för feeminister.
För övrigt är ingen av dem något helgon för ekumeniker eller pacifister. Det är sannt att S:t Frans ville göra slut på korstågen, men bara genom att göra slut på Mohammeds religion på annat sätt, genom att omvända dess anhängare till Kristus genom predikan och under. Han erbjöd sig att stiga upp på bål tillsammans med mollor eller imamer, Gud skulle rädda den med RÄTT tro ifrån att brännas upp av elden. Mollorna eller imamerna hade ingen lust, S:t Frans blev hemskickad med oförrättat ärende, Mohammeds lärjungar hade icke blivit kristna - och korstågen, som voro ett svar på deras brottsliga våldsexpansion, fingo fortsätta. Den heliga Birgitta förmedlade en uppenbarelse, där Gud klandrade konung Magnus Eriksson, för att han vägrade börja ett korståg mot schismatikerna i Novgorod, som avfallit från Kyrkans enhet.hedningarne i Novgorod.* Det var alltså konung Magnus Eriksson, som inte ville ha korståg, och det var Gud och S:ta Birgitta som ville ha ett korståg. Inte tvärtom, som hennes sentida okatolska beundrare skulle vilja ha det till.
Skulle Julia ha berättat om helgon som trotsade familjen, borde man ha berättat om just S:t Frans och om S:ta Klara, två ungdomar i Assisi, som trotsade sin far eller hela familjen för att leva ordensliv. Biskopen av Assisi hjälpte S:t Frans mot dennes far, och S:t Frans hjälpte den blott tolvåriga S:ta Klara att rymma från familjen och grunda det första klostret för klarissor ("franciskaner-nunnor").

Copyright:
Malmö, onsd. S:t Josef Hantverkarens Dag, 1.V.2002,
Hans Georg Lundahl
Sprid på alla sätt och vis.

*I texten står "hedningarne i Novgorod", min dåv. Latindocent ansåg att det rörde sig om "lesefrüchte" från tyska ordens propaganda och att hedningar var deras kodord för orthodoxa, men detta var seklet efter St Alexander Nevski, och genom dennes eftergift funnos verkliga hedningar - Gula Horden - som öfverherrar i Novgorod. Det är möjligt att det är dem uppenbarelsen syftade på.

Originalet af denna text sparades:
http://www.webcitation.org/5ds6JX5wC

No comments: