Thursday, February 26, 2009

Kort är vårt liv

Malmö, 22.III.2001
af Hans Georg Lundahl

Kort är vårt liv
Se´n bli vi mull*
Låt oss besinna
För salighets skull.

Icke med tvål
Du Himmelen når**,
Icke med schampo
Du frälsningen får**.

Giv någon mat,
Giv någon dryck,
Giv någon kläder,
Hem utan tryck!

Släpp någon fri,
Besök någon sjuk,
Giv grav åt de döda,
Du själv dör till slut!

Späk detta kött,
Minska din mat:
Den kyrkliga fastan
Vare din lag.

Hör på latin
Båd´ Mässa och Bön.
Tag väl Sakramenten.
Vinn Himmelens lön.
__________________________________________

Kopiera oförändrat, sprid gratis.

Hans Georg Lundahl - skribent och utgifvare
Adress:
c/o Krivicic
Hårds väg 64
213 65 Malmö.

Tillagda fotnoter i Marseille, 13/26 febr 2009:

*dock ej alla

**gäller gifvetvis egna bruket af fåfänga - att bruka af hänsyn till andra för andra gerningar och att bjuda på, så att t ex fattiga få besöka bibliothek utan att schasas ut, är en annan sak