Tuesday, December 2, 2008

Vadhelst på denna jord du mött

av jordiskt - det skall bliva dött,

Din själ skall dock bestå

Och prövas efter Evig Lag,
Skall Mörkret eller Himlens Dag

I evigheten nå.


Ty håll Guds Bud och gör de verk,
I Tron, som heta Botens Verk:

Allmosa, fasta, bön.

Tro, hoppas, älska av din själ
Din Gud, med dig din bror jämväl

Och vänta på Guds lön.


I Kyrkans helga Sakrament
Finns frälsning, vad som än har hänt,

För ångerfull och from.

De hjälpa dig, de helga sju,
Om Nåden ber dig komma nu,

Så tveka icke, kom.


Och står din håg till himmelskt liv,
Förutan man, förutan viv,

Som änglar re´n på jord,

Så finnas löften, helga tre,
Fullkomligheten visa de

Ur Evangelii ord.

__________________________________________

Kopiera oförändrat, sprid gratis.

Hans Georg Lundahl - skribent och utgifvare
Adress:
c/o Krivicic
Hårds väg 64
213 65 Malmö.