Thursday, November 13, 2008

När ska' psyket släppa morsan?

När ska' psyket släppa morsan?
Hon har alltid varit frisk!
När ska' psyket släppa brorsan?
Det kan ske förutan risk.
När sku' psyk. o. soc. min syrra
Släppa från Nydala gård?
/: När ska' "Skola-Vård-och-Omsorg"
Sluta ge onödig vård?:/

Icke är det godt för ängslig
sorgsen, sargad, bruten sjel
Om dess ILSKA bara dämpas
Med "Sobril" och tigs ihjel.
Bättre hemma hos familjen:
Den är inte lika hård!
/: När ska' "Skola-Vård-och-Omsorg"
Sluta ge onödig vård?:/

Tiondelen må va' galen,
Yra trots all medicin:
Resten är der för de löner
Personalen kammar in
Och de fina provisioner
Läkar'n af bolagen får!
/: När ska' "Skola-Vård-och-Omsorg"
Sluta ge onödig vård?:/

_______________________________
Kopiera troget, sprid gratis

Hans Georg Lundahl
- skribent och utgifvare
Adress: c/o Krivicic
Hårds väg 64
213 65 Malmö

No comments: